Maandag weer spanning in je team?

Je kent het misschien wel. Je dag begint goed. Je hebt heerlijk stille tijd gehad en de woorden van je favoriete worship song zingen nog na in je oren. Ben je net lekker aan het werk komt er opeens zo’n naargeestige sfeer in je team. Mensen beginnen te zeuren over die ene collega die haar taken in Trello weer niet heeft gedaan. En ze doen naar ook.

Leuk of niet, maar wanneer je met mensen samenwerkt zul je te maken krijgen met zonde en gebrokenheid. Zeker wanneer je een christen bent die verlangt naar meer van Gods goedheid op de werkvloer zul je ‘ruis’ bewust ervaren. Een andere benaming voor ‘ruis’ is geestelijke strijd op je werk. Wist je dat Jezus meer vrijheid wil geven?

Jezus
Gelukkig ben je niet de eerste die het meemaakt. Jezus had ook zo’n akkefietje. Zijn beste vriend Johannes schreef erover:

1Jezus bracht de nacht door op de Olijfberg. 2 De volgende morgen was Hij alweer vroeg in de tempel. De mensen kwamen om Hem heen staan en luisterden naar Hem. 3 De bijbelgeleerden en Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel was betrapt. Zij duwden haar midden in de kring en zeiden: 4 ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt terwijl zij overspel pleegde. 5 In de wet van Mozes staat dat wij zoʼn vrouw moeten stenigen. Wat is uw mening?’  (Johannes 5v1-5)

 Jezus was op een missie. Hij wilde alle mensen uit religie in een levende relatie brengen met God. De Farizeeërs hadden ook een missie. Die wilden mensen in een bindend geloofssysteem brengen en houden. Dus er ontstond er een botsing. Laten we eens verder kijken.

Vier perspectieven
 Zoals we weten, de Farizeeërs wilden van Jezus af. En ze waren niet bang om te manipuleren of zelfs geweld te gebruiken. De religieuze geest( mindset) drijft mensen tot extreem gedrag. Tot op de dag van vandaag zijn er rond de 180 miljoen mensen, 7-10% die vanuit islamitische denken sympathiek staan tegenover het gebruik van controle en geweld. Dit zou het negende land ter wereld zijn. Uit deze groep rekruteert islamitisch terrorisme haar pionnen*.
( *Bron: J. Rosenberg, Enemies and Allies, The Shaun Tabbat Show, podcast episode 667)

 Wat ze ook niet schuwden was het vernederen van een vrouw. We weten dat in die tijd vrouwen een andere rol en waarde werd toegekend dan vandaag de dag. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar een land als Afghanistan, dan zie je die religieuze mindsets manifesteren. In het bijbelverhaal gebruikten religieuzen haar zonder pardon voor hun eigen agenda tegen de vrijheid die Jezus brengt..

 En dan de vrouw zelf. God hield van haar maar dat wist ze niet. Ze leefde in overspel. We weten niet precies wat dit overspel betekende, maar ze zou een soort prostituee kunnen zijn geweest, of een vrouw die steeds verder was weggezakt in zonde en afwijzing in de samenleving.  

 Een groep die minder vaak belicht wordt in dit gedeelte was de groep luisteraars. De toeschouwers. Ik stel me zo voor dat er een behoorlijk drama aan de gang was en er een flinke groep mensen benieuwd was naar wat deze Jezus zou doen. Een aantal zal op de wip hebben gezeten welke overtuigingen aan te nemen. Het bekende, wettische en veroordelende van religie? Of zou deze Jezus iets anders zeggen of doen? Want overspel verdiend de dood nietwaar?

Ten slotte natuurlijk Jezus zelf en misschien evangelist Johannes, die het verhaal in ieder geval opschreef. Maar er is een groep die ik nog niet heb benoemd. De ‘lezende’ leerling vandaag de dag. Jij en ik.


Wat zegt de tekst ons over geestelijke strijd op ons werk?

Weet je, welke plek jij ook werkt, de dynamiek is eigenlijk niet anders dan in de tempel toen. Er is een geestelijke strijd gaande die zich door harten en monden van 'collega’s' kan manifesteren.

Best een gek idee vind je niet? De Bijbel is niet een achterhaald boek voor die boeren buiten de A10, maar een relevant bron van inzicht in geestelijke strijd midden op de Zuidas. Aan beide kanten van de A10 wel te verstaan.

En hoe we met Gods Woord op de werkvloer omgaan heeft daar invloed op. Net als Jezus invloed had.  

Ik hoorde het verhaal van een voorganger die een grens was overgegaan met een dame die hij begeleidde. Ik kan me zo voorstellen dat dit bij aanvang van de begeleiding niet zijn plan was, of van haar. Maar dat hij, en zij misschien ook wel, door geestelijke dynamiek, gebrokenheid en domheid ze tot deze keuzes kwamen. Geestelijke strijd en persoonlijke verantwoordelijkheid gaan vaak samen.  

Stenengooierij

'De Nederlander', wie dat dan ook is, staat vaak klaar om met stenen te gooien. Lees de comments maar eens bij nieuwsberichten. En ja ik weet dat we als cultuur de soep vaak heter opdienen dan we eten. Maar toch, het blijft stenengooierij, nietwaar?

 Weet je, mijn eerste reactie was veroordeling. Totdat ik de wijze woorden van Jezus echt tot me liet doordringen. Ik moet toegeven dat ik net als anderen maar weer eens worstelde met een gevallen natuur. We hebben er allemaal last van. Het verschil is dat ik een keuze heb voor meer vrijheid.

Kijk, in Filippenzen 1:19 schrijft Paulus dit: ‘want ik weet dat, als u voor mij bidt en de Geest van Jezus Christus mij helpt, dit alles mijn redding alleen maar ten goede zal komen.’

De Bijbel zegt dat ik de Geest van Jezus heb gekregen. Daardoor heb ik een keuze om mee te doen met de ‘oude manier’, het stenengooien of een toeschouwer zijn. Dankzij de Geest kan ik nu een vredestichter te zijn.

Jakobus 3:18 zegt ons: ‘Vredestichters zaaien vrede en zij oogsten goedheid en rechtvaardigheid.’

 Wat me aanspreekt in het vrede stichten is dat er iets missionairs zit in het woord. Het doel is Gods goedheid en recht in relaties en hij zoekt iemand om het te stichten. Dat zegt mij iets van vestigen, neerzetten.  

Weet je veel coaches kunnen je helpen met de relaties en inzicht in hoe het zit. Beter dan ik. En ze zullen je handige Covey tools leren als ‘pick your fights’ en ‘you manage you’. Prima gear, maar het brengt geen doorbraak vanuit Gods Koninkrijk.

Maar niet zoveel consultants kunnen je helpen ontdekken hoe het geestelijk zit. En je leren om zelf vanuit Christus’ overwinning te regeren in de geestelijke wereld. En ja, die geestelijke dimensie in jouw team bedoel ik.

We zijn niet geroepen om stenen te gooien of om toe te kijken. We zijn zelfs niet geroepen om alleen maar de verhalen van Johannes te kennen en aan anderen uit te leggen. We zijn geroepen om een instrument van Gods Geest te zijn om meer vrijheid te zien komen in onze teams en sferen van invloed.
 
Ik werk niet waar jij werkt. Maar ik kan je wel helpen bewegen in die geestelijke wereld, zodat er echte doorbraak kan komen. Ik heb jaren geïnvesteerd in theologische en leiderschapskennis, ervaring en inzicht om dit te kunnen doen. Ik wil meer vrijheid zien komen door christenen binnen bedrijven, kerken en organisaties.

Gaat dat allemaal zo gemakkelijk dan? Nee. ik zal je zeggen dat het niet makkelijk is. Het gaat je wat kosten, want de hel barst los wanneer jij net als Jezus het aardse Jeruzalem gaat ‘bevrijden van de religieuze geest’. Reken maar op dat je wat wettische farizeeërs in jezelf en anderen tegenkomt. Wist je trouwens dat Jezus van Farizeeërs hield? Het alternatief is dat de duisternis jouw team steeds verder kapot kan blijven maken. En dat is niet goed voor je omzet.


Meer vrijheid voor je team
 
In Galaten 4v25-26 legt voormalig wetticist(!) Paulus het zo uit:

 25Het verbond van de wet werd gesloten op de berg Sinaï, in Arabië, daar verwijst Hagar naar. De slavin Hagar is het symbool van het tegenwoordige Jeruzalem, de moederstad van de Joden. Haar kinderen leven allemaal onder de slavernij van de wet. 26Maar onze moederstad is het hemelse Jeruzalem en zij is vrij, zij is geen slavin van de wet.

Jezus is een fantastische business-leider, wist je dat? Deze Koning van het hemelse Jeruzalem wil graag met je samenwerken. Meer recht en vrijheid voor jouw team! Telkens weer. En jij mag het brengen in de kracht van Heilige Geest. Het oordeel eruit en het Leven erin. En door.

De Geest van Jezus in je leiderschap 

Ik bid voor je dat je als leider, professional of welke rol je dan ook hebt de adviezen van de Geest van Jezus nog gemakkelijk zult ervaren en durven volgen, net als Paulus deed. Dat je net als de halfbroer van deze Onzichtbare Aanwezige voor Zijn vrede gaat bij gedoe in je team. Blijf erin investeren, en je zult goedheid en recht zien doorbreken. Echt.

Hulp nodig? 

Ben je op zoek naar een mentor/coach rondom dat onzichtbare gedoe in je team? Boek een gratis 15 minuten ZOOM gesprek. Geen verplichtingen maar een eerste stap richting meer vrijheid voor jouw business of project.

Ik zie regelmatig leiders doorbraak ervaren in hun sfeer van invloed en dat gun ik jou, de zondares en die farizeeërs ook. :)
 
Wil je graag investeren in de vrijheid van en door andere christen-professionals en leiders? Ga dan naar het gloednieuwe www.nationsablaze.nl voor meer informatie. Ze kunnen je hulp goed gebruiken.

Ik hoop dat je geïnspireerd bent en je aangemoedigd voelt als ambassadeur van Gods vrede en vrijheid. The battle is real!

Sven.