Apostolisch onderwijs met een profetische scherpte

Preken met passie, kracht en helderheid

meer dan 20 jaar ervaring in binnen- en buitenland

Preken is een bediening van God in de kerk. Tegelijk is het een ambacht die aandacht en ontwikkeling blijft vragen, ongeacht hoeveel natuurlijk talent je ook hebt. Na een theologische opleiding waar ik in diepgaand door het proces van inspiratie, exegese, reflectie en homiletiek ben meegenomen, heb ik door jarenlang te mogen voorgaan en trainingen te volgen een bepaald niveau en geluid kunnen neerzetten.

Profiel
Ik vind het belangrijk mee te bouwen aan wat God aan het doen is in een lokale kerk en omgeving. Ik dien de lokale leiders, dat is mijn pastorale en apostolische hart. Ik houd in die context een preek dan ook nooit tweemaal. Het dienen van de lokale kerk als 'gastspreker' is namelijk veel breder dan alleen spreken. Het bestaat uit het voorbereidend gebed, contact en bemoediging met de leiders, het inspireren van bidders en het zegenen van de gemeente tijdens ministry en koffiedrinken.   
Voorbeelden van kerken en organisaties waar ik heb mogen voorgaan:

 • Gods Embassy Amsterdam
 • Stadskerk de Wijngaard Leeuwarden
 • Reveille week NEM
 • Nazerene Rockville Connecticut (USA)
 • Waardevol Leven Loppersum 
 • Levend Evangelie Gemeente Aalsmeer 
 • EG Jozua Dordrecht
 • GOD RADIO
 • Pentecostal Church (central Malaysia)
 • VEG de Morgenster Urk
 • Soul Survivor Nederland 
 • YWAM Stockholm
 • Levend Water Emmeloord 
 • Sefanja Harderwijk
 • Opwekking Youth
 • EG Ermelo
 • Regenboog-Zuid Veenendaal

'Leeuwestein heeft de gave naadloos aan te sluiten bij geestelijke dynamieken in gemeenten.'  

- voorganger

'Sven Leeuwestein draagt een apostolische zalving die telkens weer doorbraken forceert.' 

- oudste evangelische gemeente

' Leeuwestein preekt intelligent, krachtig en visionair. Met humor houdt hij je de spiegel van Gods Woord voor.'  

- Toehoorder

Gods Woord heeft scheppende kracht. Preken is een uniek middel om Gods Koninkrijk in gemeenten te zien doorbreken. 

Laten we kennismaken

Nodig me uit als spreker