Toe aan een goed gesprek?

Coaching & Mentoring

Geestelijk leiderschapsontwikkeling voor leiders

Mentoring geestelijk leiderschap

Hoe bouw je gezonde geestelijke ritmes voor groepen? Hoe vermenigvuldig je geestelijke gaven als leider in anderen? Wat is het belang van karakter en zalving in leidersteams? Als mentor help ik je een cultuur van geestelijk leiderschap in je kerk, organisatie of bedrijf te ontwikkelen en vernieuwen. 

Maak kennis met de kracht van apostolisch leiderschap 

Je hebt als leider gemeenteleden met een droom, misschien hebben ze een paar uitdagende profetische woorden gedeeld die branden in hun hart. Maar wat nu? Ik help je om nieuwe bedieningen door jezelf en anderen te zien starten.  

Advies geestelijk krachtenveld

Terwijl de onderneming of organisatie groeit en tegelijk de omgeving en het personeelsbestand veranderd loop je soms tegen dynamieken in het krachtenveld aan die je maar niet scherp krijgt. Ik neem een 'kijkje' in de keuken en geef feedback en/of advies.  

Vrijspraak voor leiders

Als leider is het belangrijk zelf te blijven groeien in vrijheid zodat je dit anderen kunt aanreiken. God is je Rechter. Ik bied je een intensief traject gericht op bekering, herstel en vrijheid. Het vraagt toewijding en levert je een krachtige versnelling op van je levensheiliging en reinheid.   

'De toewijding en het geduld tijdens het Vrijspraak traject hebben me enorm gezegend. Leeuwestein brengt geestelijk en analytisch vermogen die me op het juiste spoor brachten.'

- Ondernemer

'Wanneer de dienst die tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is de dienst die tot vrijspraak leidt dat des te meer.'

2 Korintiërs 3:9

'Ik raad elke christen-ondernemer die Gods Koninkrijk wil zien doorbreken aan Vrijspraak voor leiders te doen. Zorg dat je alle geestelijke deuren gesloten hebt.' 

- Ondernemer

Vrijspraak voor leiders 

Ervaar je als leider 'open deuren' voor de vijand om je tegen te werken?  Christus heeft voor elke gelovige vrijheid gekocht en betaald aan het Kruis. Als leider ben je vaak druk genoeg met het wat? en het hoe? om vrijheid voor anderen te creëren. En wanneer je 'geluk' hebt vind je af en toe tijd voor je persoonlijke heiligheid. Als leider weet je dat je af en toe moet stil staan bij de diepere lagen van bevrijding en innerlijke genezing in je eigen leven. Maar wie kan je toelaten in de zolder en kelder van je karakter?

Boek een traject persoonlijke vrijheid voor leiders om een grondig proces in te gaan. We gebruiken het boek Vrijspraak van Marie-Therèse Van als leidraad. In een vertrouwde setting lopen we samen door stappen naar vrijheid in de context van de hemelse rechtbank en ontvang je unieke profetische begeleiding.  

 Je investeert 8-12 sessies van 2 uur via tweewekelijkse Zoom calls met de optie af en toe een live ontmoeting in te plannen.  Elke sessie begint met voorbede, een stukje inspiratie en geestelijk leiderschapsontwikkeling. Vervolgens behandelen we een hoofdstuk uit het boek Vrijspraak wat je zelf of met je partner biddend hebt voorbereid. Samen verschijnen we voor God als Rechter om doorbraak te eisen rondom je persoonlijke bestemming en die van je invloedssferen.  

Vrijspraak? 

Als mentor-coach ben ik constant op zoek naar inzichten die transformatie brengen. Vrijspraak is het beste wat ik tot nu toe gevonden heb! Ik zie keer op keer dat Gods Geest op een diep, fundamenteel niveau de vrijheid brengt waar leiders en bewegingen naar verlangen.

Vrijspraak? God is niet alleen de Vader die van ons houdt maar ook de Rechter die ons recht verschaft. Voor onze eigen bevrijding en die van onze sferen van invloed kunnen we bij God de Rechter terecht. Hij wil ons vrijspreken omdat Zijn Zoon het offer hiervoor heeft gebracht aan het kruis.

Wat zit er onder je motorkap?
De aanklager probeert ons te blokkeren in onze bestemming, waarbij veel energie verloren gaat in geestelijke strijd rondom onszelf maar ook de kerken, bedrijven en organisaties waaraan we leiding geven. Wij worden aangeklaagd vanwege onze zonden of die van ons voorgeslacht. Maar we kunnen de demonische blokkades die door (erf)zonde en trauma in ons leven en leiderschap zijn opruimen bij de God die ons recht wil doen. Wanneer wij deze zonden (plaatsvervangend) belijden geven we de hemelse Rechter het wettelijk recht om ons vrij te spreken en de demonen te veroordelen. Je maakt een geneogram om helder te krijgen wat je hebt meegekregen en een tijdlijn om te beschrijven wat je hebt meegemaakt. Thema's die behandeld worden zijn:

Afgoderij
Onvergevingsgezindheid
Afwijzing, angst en boosheid
Zondige houdingen en gedrag
Sexuele zonden
Ongoddelijke zielsbanden
Leugens over God jezelf en anderen

Elk thema raakt een fundamenteel aandachtsgebied waar de Bijbel over spreekt. Ik begeleid je terwijl je zelf voor Gods aangezicht verantwoordelijkheid neemt en doorbraak 'eist' van God de Rechter. Samen zoeken we biddend en pratend naar verborgen aanklachten. Je zult zien dat je tegenstander met lege handen komt te staan en geen weerstand meer kan bieden tegen de bestemming die Jezus voor je heeft gekocht en betaald aan het Kruis.  

Boek een gratis kennismaking

Ontvang vrijblijvend meer informatie

Je 'eigen' bediening starten of ontwikkelen?

Je hebt visie, je voelt een diep verlangen God te dienen in de samenleving. In de Bijbel lees je verhalen van geloofshelden waarbij Gods plan zo duidelijk aanwezig lijkt. Erkende profeten hebben je roeping bevestigd en je hebt geïnvesteerd in een passende opleiding. Je wil er voor gaan jouw bediening te realiseren en je omgeving positief te zien veranderen door het evangelie.

Allerlei vragen gieren door je hoofd. Wat voor geestelijk leven hoort hierbij? Hoe weet ik of ik toestemming van God heb? Hoe bouw ik een netwerk en een team? Hoe start ik een zzp of stichting, hoe werkt financiering en support in het Koninkrijk van God eigenlijk? En wat doe ik met weerstand in de geestelijke wereld en van mensen? Wat als ik gekwetst raak door leiders?

 Ik bied vanuit mijn apostolisch-profetisch perspectief passend advies, coaching & mentoring aan gedreven change agents* met een kingdom mindset. Ook heb ik toegang tot een breed netwerk van bedieningen die net als ik visie hebben nieuwe generaties doorbraak te zien ervaren vanuit Gods Koninkrijk. 

*Deze vorm van begeleiding betreft maatwerk en vraagt Gods leiding en bevestiging van beide kanten. Ik behoud me hierom na het intake gesprek het recht voor het bij een advies te laten.   

Neem contact op

Start je beweging