Ben jij een oplettende leider?

Geloof het of niet, maar onze organisaties, bedrijven en politiek partijen hebben de aandacht van machten van de duisternis. En wanneer we niet opletten beroven zij ons van wat we als leiders zo zorgvuldig hebben opgebouwd.

De Bijbel vertelt ons het verhaal van Hizkia:

 ' [12]In die tijd stuurde koning Berodach-Baladan van Babylonië, de zoon van Baladan, die had vernomen dat Hizkia ziek was, gezanten met brieven en een geschenk naar hem toe. Hizkia nam hun boodschap in ontvangst en liet hun al zijn schatkamers zien: het zilver, het goud, het reukwerk, de kostbare oliën, en ook zijn arsenaal en alles wat zich in zijn magazijnen bevond. Er was niets in zijn paleis of in zijn rijk dat Hizkia hun niet liet zien.' 2 Kon 20 v12-13

Koning Hizkia, verantwoordelijk voor het Koninkrijk Juda, kreeg een prachtige brief van een invloedrijke relatie. Zonder goed na te denken(!) toont hij zijn schatkamers aan een Babylonische koning, die op een listige manier precies kwam te weten wat er te halen viel. Mede omdat Hizkia niet oplette verloor hij alles wat hij en zijn voorgangers hadden opgebouwd. Het huis van David werd aangevallen.

  'De dag komt dat alles wat zich in uw paleis bevindt, alles wat uw voorouders tot nu toe hebben vergaard, naar Babel zal worden weggesleept. Er blijft niets van over – zegt de HEER. Ook een aantal van uw zonen, het nageslacht dat u hebt verwekt, zal worden weggevoerd om dienst te doen in het paleis van de koning van Babylonië.’ 2 Kon 20 v17-18

Krachtenveld
Op dit moment beweegt je team of bedrijf zich ook in een krachtenveld, net als in dit bijbelse verhaal. Terwijl jij je als leider dagelijks inzet om je missie te realiseren beraamt de duisternis strategieën om je schatkamers leeg te roven. De vijand speelt een vals spelletje, wat hij belt niet aan de voordeur. Hij zoekt naar verkeerde mindsets in het verborgene, in de harten van relaties, klanten en medewerkers om ingang te krijgen in gedachten en gedrag. Net als bij Hizkia. Zaken als valse voorwendselen, gevoelens van wantrouwen, leugens over nare ervaringen uit het verleden en ga zo maar door zwerven om het denken van de mensen die je dient. 

Wat kun je doen?

Pak je pen en papier. Hier volgen 5 stappen:

1. Vraag om #onderscheiding. Welke leugens geloof ik?  
2. Neem #verantwoordelijkheid. Bekeer je. Belijd hardop waar je zelf de fout in gegaan bent.
3. Vraag de Rechter om #recht. Verzoek de Heer om een oordeel over je geestelijke vijanden.
4. Gebruik je #autoriteit. Bestraf de vijand hardop en proclameer Gods beloften over je sfeer van invloed.
5. #Vestig de cultuur van het Koninkrijk. Leid zoals Jezus zou doen.

Geloof niet in de leugen dat wanneer jij de duisternis negeert het jou ook zal negeren. Je hebt onderscheiding nodig om bewust te worden wat er gebeurt. Accepteer deze realiteit.  

Ja, maar wat nu als niet iedereen in je sfeer van invloed gelovig is? Dat doet niets af aan het leiderschap welke God jou gegeven heeft. Jezus had en nam autoriteit over alle duisternis, niet alleen rondom gelovigen. Gods Geest wil je hierin kracht en wijsheid geven. En reken maar dat dit een positieve invloed heeft op medewerkers en relaties die Jezus niet kennen, net zoals de landen die vrede sloten met Israël gezegend werden.

Sven Leeuwestein

Tip:  Plaats direct een reminder in je agenda om 1x per week 1 minuut te bidden of en hoe je wordt aangevallen. Bijvoorbeeld in de auto op weg naar je werk.