Geen einzelgänger maar een verbonden gezondene

 Dankzij Empowered21 vond er in juni een gratis internationaal evenement plaats in Nederland met de uitnodigende naam EVERYONE2023. In het Olympisch stadion in Amsterdam  kwamen duizenden christenen uit meer dan 115 landen bij elkaar om de hoop die ze hebben in het evangelie te vieren en te delen. Dat is mooi, maar waarom zou je je verbinden aan die nieuwe club Empowered21?

Al meer dan 20 jaar is het aangaan en onderhouden van relaties in het Koninkrijk van God onderdeel van de petjes die ik mag dragen en doorgeven. Meestal is dat in naam van een kerk of christelijke organisatie die ik vertegenwoordig of wanneer ik als begeleider een leider of opkomende bediening kan helpen met strategische contacten.

Het christelijke landschap zoals ik dat hierdoor tegenkom is enorm divers. We leven in een tijd dat er veel in beweging komt. Dit heeft als gevolg dat bestaande en startende initiatieven elkaar in bepaalde omgevingen en netwerken in toenemende mate tegenkomen met het verlangen hun waarden en doelen te delen en realiseren.

Starters en leiders
Eén van de voordelen van dit werk vind ik is dat ik veel starters en leiders mag spreken. Ik geloof dat elk mens en zeker elke christen uniek is en vol lessen en ervaringen zit die ze graag met je delen. Ik vind het dan ook een voorrecht om te mogen leren van al die leiders en bouwers die op hun manier proberen Gods Koninkrijk gestalte te geven.

Ook kan ik tijdens die gesprekken nadenken over hoe een broeder of zuster zijn of haar drijfveren, kwaliteiten en gaven inzet om het Koninkrijk van God te bouwen en daar naar vragen. Ik geloof dat elk mens geschapen is om gezien, gehoord en verbonden te zijn. Een goede leider heeft anderen dan ook zo dienend lief. Je kunt vertrouwen investeren en anderen opbouwen door te leren zien wat Jezus in hen ziet en vanuit de relatie verkennen wat zijn of haar volgende stap zou kunnen zijn en die aanreiken of ervoor bidden.

Onvervulde beloften
Maar wat ik ook zie is de gebrokenheid en worstelingen met ‘het vlees’ die we allemaal in een bepaalde mate in ons dragen. We kiezen allemaal weleens verschillende gezichten en hebben kanten van onze ziel waar we liever niet over praten. We praten gemakkelijk geestelijke taal en schamen ons tegelijkertijd weleens voor gebieden waar we nog gebonden zitten of dat geloven. We praten liever niet over pijn of onvervulde behoeften die ons gedrag vaak nog drijven.

Wat me op ‘des Heeren wegen’ weleens opvalt is dat er heel wat evangelistische starters zijn die onafhankelijk van elkaar mensen mobiliseren rondom een christelijke missie en doelen en anderen daarin uitnodigen. Ze leven vol hoop dat God hun werk zal zegenen en dat er bidders, vrijwilligers en gevers zullen opstaan om het belangrijk werk te helpen bouwen. Dit is op zich een prachtige drijfveer en je ziet ook regelmatig dat er zegen op rust. Toch is er een ook andere kant.

Soms lopen bepaalde starters als olifanten bewust of onbewust door de porseleinkast van anderen heen. Werk van anderen die zorgvuldig en met liefde en aandacht geïnvesteerd hebben in het discipelschap van gemeenteleden of vrijwilligers. Vaak onder het mom van een eindtijdvisie of alles overstijgende opdracht of boodschap van God rechtvaardigen zij eigenlijk grensoverschrijdend en respectloos gedrag, persoonlijke karakterissues en concurrentie denken. Of je ziet bestaande leiders angstvallig mensen vasthouden en binden aan overtuigingen waarvan je je soms ook kunt afvragen of dit nog wel zo koninklijk is.

Voorwaartse beweging
Ik kom dit in de Bijbel niet tegen. Daar zie je juist evangelisten samenwerken met apostelen en profeten, wetende dat zij een toename zouden zien in oogst en impact door hen te erkennen die geroepen zijn om fundamenteel werk te doen in kerk en samenleving. Apostelen en profeten zijn namelijk eindverantwoordelijken in het Lichaam van Christus. Ze dragen een genade om vanuit de voorwaartse beweging die het Koninkrijk van God in wezen is, bedieningen te verbinden zodat de oogst wordt getransformeerd in blijvende expressies van Christus heerschappij in de hele samenleving.  

En dat is best lastig voor een evangelist, want dan moet je grenzen respecteren en aandacht delen, twee zaken die juist deze zalving graag opzoekt. Het kan tegenstrijdig voelen om een herderlijke leider uit te nodigen voor gesprek en feedback, terwijl de wereld het evangelie nodig heeft.

Ooit leefden we in een tijd dat je aanwezigheid bij een bepaalde beweging of evenement een stukje identiteit definieerde. Die tijd ligt echter al lang achter ons. Vertrouw me, je komt veelal dezelfde mensen op allerlei evenementen tegen en we worden echt overspoeld door marketing en uitnodigingen om te ondersteunen en te bidden. Allemaal begrijpelijk, maar heb je je weleens afgevraagd waar dit allemaal naartoe gaat?

Liefdesgebaar
Ik geloof dat de evangelist een rol heeft in het lichaam van Christus, maar ik geloof ook dat de schaduwzijde van de ziel van de evangelist kan maken dat hij of zij als een einzelgänger dwars door Gods kwetsbare werk heen fietst omdat de karakterontwikkeling en wijsheid die nodig is wordt gezien als een obstakel in plaats van als een liefdesgebaar. Een verbonden evangelist zal meer kracht en oogst zien wanneer hij zich verbindt en samenwerkt met andere leiders. Je wordt dan in plaats van een einzelgänger een verbonden gezondene.

Op het eerste gezicht zou je Empowered21 ook als verstorend kunnen zien. Weer een initiatief dat niet alleen krachtig maar ook concurrerend werkt. Toch ligt het denk ik iets anders.

Empowered21 is een wereldwijd initiatief van vele kerken en organisaties om samen te werken rondom de Grote Opdracht. Gestart door leiders die willen samenwerken, niet tegenwerken. Volgens mij is Empowered21 niet veel meer dan een vlag waaronder allerlei bewegingen en kerken verbinding en samenwerking kiezen om in de kracht van de Heilige Geest vooruit te gaan. Ondanks alle verschillen. Empowered21 is misschien meer een initiatief wat kaders aanreikt en bestaand werk versterkt dan een aandacht concurrent.

Evangelisten en leiders
En dit gebeurt ook al. Juist bij deze evangelisten en leiders. De evangelisten die zich bij Empowered21 scharen, en dan zijn er nogal wat en ook niet de minste namen, hebben ervoor gekozen om samen te werken met elkaar én met leiders die een andere kleur dragen. Hoe bijzonder is dat. Het kan dus. Samen doen wat er nodig is om op Gods manier Gods oogst te zien binnenkomen en blijvende verandering te realiseren.

Ik weet niet of je de Global Leadership Summit kent, vast wel. Een wereldwijde beweging die jaarlijks vele leiders toerust met inzicht en inspiratie. Ik ben zelden een beweging tegengekomen die zoveel impact heeft in zoveel harten en gedachten van verschillende leiders.

Maar ben je ooit weleens iemand tegengekomen die je zei dat hij bij de GLS hoorde? Nee, toch?  Zou Empowered21 ook zoiets kunnen zijn? Een overkoepelende beweging die dienend impact heeft op ons land zonder verborgen agenda? Die ons verbindt met de wereld?

Terwijl de contouren voor wat dit betekent zich in Nederland nog aan het vormen zijn wil je ik de volgende vraag stellen. Doe je mee?

Verbinding aangaan
Mijn voorstel is dat evangelisten zich gaan verbinden aan elkaar, aan het bredere Lichaam van Christus en gaan leren delen. Geliefde evangelist, zou je dat durven?

Dan ga je misschien wel meer ontdekken dat de Jezus die je preekt allang weet wat je echt nodig hebt vanbinnen, en dat de bediening alleen je dat nooit zal gaan geven. Dan ga je op een veel dieper niveau ervaren dat Hij de Heer van de oogst is, en niet wij. Dan ga je misschien wel sneller dan je denkt de inwoners van ons mooie landje een authentieke ontmoeting met Jezus Christus zien hebben. Maar daarbij zul je een belangrijk les te delen hebben met anderen die je gaat tegenkomen op al je reizen, terwijl de apostelen en profeten ons land helpen transformeren en borgen wat je hebt geoogst. Alleen ga je snel, maar samen kom je ver.

Word je ook een verbonden gezondene?

Sven Leeuwestein, oprichter van stichting Nations Ablaze, is spreker, mentor/coach en adviseur geestelijk leiderschap voor leiders in de kerk en samenleving. Hij spreekt en onderwijst graag over apostolische en profetische thema’s. Leeuwestein schrijft maandelijkse een column op revive.nl waarin hij gedachten en lessen deelt over zaken die hij tegenkomt in de Bijbel en christelijk Nederland.