Apostel, kies je profeet

Ik weet niet welke sport jij in je jeugd hebt beoefend maar ik hoorde bij de vele duizenden jongens die al jong voor voetbal kozen. In de tijd dat ik voetbalde was het bij onze vereniging eigenlijk wel zo dat hoe beter je kon voetballen hoe meer aanzien en respect je kreeg, ook naast het veld. Bij de training of tijdens wedstrijden kwam je regelmatig tegen dat een jongen die goed kon ‘pingelen’ met de bal telkens alleen probeerde zijn tegenstander voorbij te spelen om zelf een doelpunt te scoren.

Het frustrerende aan onnodige eenmansacties was vaak dat de rest van het team meewarig mocht toekijken hoe dat eindigde in balverlies. De kracht van een goede aanvaller is dat hij doorbraken kan forceren in het spel. Een passende individuele actie kan de mogelijkheid creëren om tot een doelkans te komen voor een vrijlopend teamlid.

‘Overspelen!’, werd er dan vanaf de zijlijn geroepen maar natuurlijk was dit gericht aan de dovemansoren van de nieuwe Messi op zoek naar eeuwige roem. Natuurlijk gunde je je teammaat een mooie actie en een prachtige goal maar na telkens weer balverlies werd het vooral irritant. Er ontstond zo gedoe in het team en de trainer had er een hele kluif aan om de aanvaller te leren samenwerken.

Kwaliteiten
In de Bijbel zie je dat God mensen met bepaalde kwaliteiten bij elkaar brengt om een resultaat neer te zetten. Net als bij een voetbalteam gaf Hij een visie en een missie aan geestelijke ‘verenigingen’ (indertijd waren dat met name relationele huisgemeenschappen met een bijzondere aanwezigheid van de Geest) van gelovigen om doelen te realiseren. En in de Bijbel zien we ook dat er nog weleens gedoe was in teams die onderliggende drijfveren en behoeften naar de oppervlakte bracht. De apostel Paulus, een getalenteerde ‘speler’ met een missie om overal ‘voetbalverenigingen’ te stichten kreeg met een vergelijkbare dynamiek te maken. Zijn teamlid Barnabas wilde op de terugweg van een belangrijk opdracht iemand meenemen terwijl Paulus dat niet zag zitten. Ze kregen er discussie over en er ontstond verwijdering. We lezen in Handelingen de volgende tekst:

‘Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens, nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd.’ (Hand. 15v40)

Wat maakt nu dat Paulus Silas koos?

De apostel en de profeet
In het Nieuwe Testament zien we verschillende voorbeelden waarin apostelen en profeten samenwerken. Beiden hebben een een specifieke genade op hun leven die een krachtige impact kan hebben op mensen en gebieden. Kijk eens naar deze tekst:

‘..gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.’ (Ef. 2v20)

God bouwt Zijn huis. Een fundament is een onzichtbare geloofsbasis waarop met leer verder wordt gebouwd. Voor elke kerk en beweging heeft God er één, met algemene en unieke kenmerken. De Bijbel noemt Jezus zelf het fundament (1Kor. 3v11), het geloof (Judas 1v20)  en het evangelie van genade (Rom. 5v2) met Jezus als Hoeksteen (Ef. 2v20). Unieke kenmerken kunnen bepaalde genade en autoriteit zijn voor doelgroepen en gebieden of invloedsferen. Sommige kerken excelleren in het bereiken van bijvoorbeeld jongeren of weduwen en wezen. Anderen hebben een diep verlangen en genade om de politiek te dienen met gebed of het verschil te maken in de media. We zijn natuurlijk allemaal geroepen om zoutend zout en lichtend licht te zijn, maar onze originele en creatieve God legt vaak specifieke opdrachten in fundamenten om zijn veelkleurige wijsheid te laten zien.

Groeien in karakter en zalving
Tot het moment dat er verwijdering ontstond tussen de Barnabas en Paulus had deze trouwe godsman een belangrijke rol gespeeld in het leven van Paulus en de jonge kerk (Hand.4v24-25). Eigenlijk was deze Josef, een mensgerichte leviet uit Cyprus (Hand. 4v36) een soort voetbalscout, iemand die potentieel in mensen zag en dat wilde ontwikkelen. Vandaar de bijnaam Barnabas, wat zoon der vertroosting betekent. Barnabas, een profetische leraar (Hand. 13v1) was namelijk degene die de voormalige christenvervolger Paulus onder zijn hoede had genomen en diende. Jarenlang werkten ze samen in het Koninkrijk van God. Door de jaren heen zag hij Paulus groeien in zijn zalving en werden ze gelijken in de bediening. Barnabas hielp Paulus volwassen te worden in karakter en zalving.

Conflict is kans?
Door het conflict kwam er iets bovendrijven in de relaties in het team. Paulus de pionier wilde de vrijheid behouden om zijn visie te realiseren en team te kiezen, Barnabas wilde het potentieel van medewerker Marcus ontwikkelen terwijl ze onderweg waren. Misschien was er langer frustratie die naar de oppervlakte kwam. Maar misschien was het ook tijd dat beide bedieningen nog meer op eigen benen gingen staan. Je kunt boeken volschrijven over missionaire samenwerkingen en processen die daarbij komen kijken maar wat me voor nu opvalt is dat Paulus niet alleen verder trekt. Hij trekt zich niet terug uit relaties, hij trekt zich alleen terug uit deze samenwerking. Ook kiest hij ervoor niet alleen een discipel mee te nemen, iemand die netjes luistert en alleen ja zal zeggen op zijn leiding maar hij kiest (opnieuw) een andere profeet om mee samen te reizen.

Dat vind ik boeiend.

Wie was die profeet dan?
Bij voetbal was partijtje altijd het mooiste. Op zondagmiddag op een pleintje met je vrienden tegen elkaar spelen. Alleen moest je wel zorgen dat de beste mensen bij jouw team zouden komen als je mocht kiezen. We zien dat Paulus Silas kiest, die ook wel Silvanus werd genoemd. Silas was een profeet (Hand.15v32) met een krachtige bediening. Hij kon naast profeteren ook spreken en bemoedigen. Ook was hij een man van karakter, bereid om offers te brengen voor het evangelie. Paulus de apostel kiest een erkende profeet met karakter om samen verder aan de visie te werken: Het goede nieuws bekendmaken aan niet-joodse volken en getuigen voor mensen van invloed (Hand9.v15).

Gods bouwproject
Stel je een bouwplaats voor waar men een nieuwe woonwijk aanlegt. Zo is het in de geest ook. God wil door de Geest in apostelen en profeten geestelijke fundamenten geven waarop men huizen kan bouwen. Gods bijbelse bouwteam is zo bedoeld dat apostelen en profeten samenwerken om die geestelijke fundamenten te leggen. Die rol is hen gegeven om anderen op te bouwen. Maar hoeveel geestelijke leiders worstelen niet met de realiteit dat de andere kinderen op het pleintje niet zien welke genade er op hun leven rust? Stel je eens voor wat een vragen en verdriet schuilgaat apostelen en profeten in ons land die genegeerd, afgewezen en afgedankt zijn.

De profeet uit de vijfvoudige bediening
De profeet is degene die gezalfd is om Gods fundament, ontwerp en richting te onderscheiden. Profeten hebben de genade om gaven en roepingen in mensen te zien, openbaring te ontvangen en leer te helpen toetsen en door te geven. Profeten zijn scherp. Onze toekomst is hun ‘nu’. Ook weten ze in de Geest wanneer het tijd is om iets te doen. Ze zorgen zo dat de juiste fundamenten op de juiste plek met de juiste mensen op het juiste moment worden gelegd. Profeten zien en voelen van alles in de geestelijke dimensies en rondom mensen en situaties. Profeten doen voorbede, waarschuwen en geven boodschappen en inzicht. Ze roepen tot aanzijn wat er nog niet is en rusten gelovigen toe tot profetische volwassenheid( Ef. 4v11).

De apostel uit de vrijmoedige bediening
Apostelen hebben de autoriteit om te starten, vestigen en overzien. Ze hebben gezag over Gods huizen, gebieden en sferen van invloed. De geestelijke wereld reageert sterk wanneer apostelen ten tonele verschijnen. Ze creëren nogal eens doorbraken voor anderen. Apostelen bouwen het geestelijk huis concreet. Ze nemen leiding, stellen mensen aan in rollen en zorgen dat het huis opgebouwd wordt met kracht. Ze geven geestelijk dna door en bouwen via relaties. Ze kunnen heel gemakkelijk in de geestelijke en natuurlijke wereld bewegen en aansluiting vinden bij en leiding geven aan verschillende ‘bouwlieden’( 1 Kor12v28). Apostelen zijn gezalfde doorzetters, pioniers en strategen met karakter. Apostelen dragen een genade die anderen niet hebben. Geestelijke huizen die niet door apostelen worden gestart, geleid of overzien zullen niet de geestelijke bescherming, doorbraken en impact kunnen hebben die mogelijk is.

Charis Bijbelschool lessen
Vind je Gods ontwerp niet prachtig en wijs? Zie je hoe complementair deze zalvingen zijn? Samen beantwoorden ze de waarom, wie, waar, hoe en wanneer? vragen bij het concretiseren van Gods bouwprojecten. Apostelen en profeten mogen samenwerken omdat ze elkaar aanvullen. De samenwerkingen in de Bijbel hebben geleid tot geestelijke gemeenschappen van invloed, allerlei leiders en bedieningen die het evangelie over de hele wereld hebben gebracht.

Moet elke apostel dan elke profeet ontvangen?
Nee dat denk ik niet. Niet elke profeet en apostel zijn geroepen om met elkaar samen te werken. De Geest wil het leiden. Voor verschillende seizoenen en projecten kunnen verschillende teams elkaar ‘kiezen’. God brengt mensen samen als levende stenen om zijn huis te bouwen. Dat woord deelde profetes Stacy Campbell ooit en was denk ik raak.

Wat nu?
Ik stel voor dat we in ons landje eerst eens gaan erkennen dat er apostelen en profeten zijn en dat we gaan bidden dat onze leiders elkaar gaan vinden en aanvullen.

Natuurlijk kunnen apostelen en profeten zonder elkaar functioneren. En Gods veelkleurige wijsheid voorziet in allerlei combinaties van genades die leiders bijzondere kleuren van invloed geeft. Toch mag je zeggen dat wanneer apostelen en profeten van kracht en karakter samenwerken in relaties zoals God die leidt er een krachtige synergie ontstaat.

Ik stel voor dat we de juiste mensen op de juiste plek gaan zetten en in de genade gaan functioneren zoals de Schepper die in ons allen gegeven heeft. Ikzelf zou met de veelkleurige genade in mijn leven niet zonder profeten willen functioneren. ( En leraren ook niet overigens, maar dat is een ander artikel). In de verschillende activiteiten die ik mag doen rondom geestelijk leiderschap zijn altijd allerlei profetische bedieningen betrokken of aanwezig om optimaal positieve invloed uit oefenen voor het evangelie. Soms ben ik de Paulus, soms ben ik de Silas en soms heb ik weer een andere rol. Ik geniet ervan in de veelkleurigheid te bewegen wetende dat ik Gods geliefde kind ben, wat veel verder gaat dan een rol of functie.

Nieuwsgierig geworden?
Ooit mocht ik wat gastlessen religious leadership volgen aan de VU Amsterdam. Wanneer religious leadership aan de Vrije Universiteit Amsterdam moet je een kijkje gaan bij verschillende Amsterdamse kerken met een rij vragen onder arm. Tijdens mijn betrokkenheid bij het Empowered21 event in de RAI en Olympisch stadion in juni dit jaar nodigenden we meer dan 400 kerken in de regio Amsterdam uit. Genoeg te leren en te kiezen dus.

De kerk leek en lijkt wel een beetje op een vereniging, waarin leden het spel spelen en samen met anderen op allerlei manieren zorgen dat het spel mogelijk blijft. Ik denk dat het een wijze opdracht is van de wetenschappers bij de VU en ben dankbaar dat deze zijn vrijgesteld om onderzoek te doen naar belangrijke aspecten van religie.

Ikzelf ben als adviserend lid van het apostolisch team betrokken bij By Design Amsterdam, een apostolisch huis geleid door Dick en Arleen Westerhof. Ik zit dus op de eerste rij om te leren en bevragen. Je bent welkom om te komen kijken hoe deze apostolische en profetische leiders samenwerken om christenen te helpen in hun bestemming te leven.  

Maak eens rondje langs de velden van andere lokale gemeentes. #tip

Overal waar ik als spreker, adviseur of gast kom stel ik allerlei vragen en doe observaties. Niet iedereen is een apostel of een profeet in gemeenteopbouw, maar we zijn wel allemaal op een of andere manier betrokken bij de ‘verenigingen’ van Gods koninkrijk. Hier wat suggesties:

Zie je een apostolische werking? Wie was de grondlegger? Was dat een apostel? Vraag de mensen van het eerste uur of de eerste leden eens naar de grondlegger van de kerk of beweging. Wat was de visie? Wat was de kracht? Wat was het dna wat er doorgeven is? Waar was het onderdeel van?

Kijk eens naar het geestelijke fundament en wat daarop gebouwd is. Stel je eens voor wat er gecontinueerd is, later gestart of ook wat er afgerond is. Vraag wat de beweegredenen waren of zijn. Schroom niet, goede leiders waarderen zulke vragen vaak wel omdat ze die zelf ook stellen.

Hoe is er overzien? Hoe hebben de opzieners hun werk gedaan? Wanneer nieuwe generaties gelovigen in een kerk komen wil het nog weleens gebeuren dat zij niet het dna van het huis ( willen) dragen of aangereikt krijgen door bewuste apostolische aandacht. Wat gebeurd er vervolgens wanneer zij op een leidinggevende positie komen? Hoe zou je dat kunnen voorkomen of het fundament eren en herstellen?  

Ten slotte, wees dankbaar voor Gods veelkleurige wijsheid terwijl je langs de velden loopt. Dank God dat Hij al eeuwen werkt in ons land en nog lang niet klaar is. Ja, misschien zouden sommige verenigingen mogen veranderen of zelfs stoppen. Maar het spel is zeker nog niet afgerond. Welke rol mag jij invullen?

Sven Leeuwestein is internationaal spreker, mentor/coach en adviseur geestelijk leiderschap voor leiders en opkomende bedieningen in de kerk, business en politiek. Hij spreekt en onderwijst graag over apostolische en profetische thema’s en verlangt ernaar kerk en samenleving te zien functioneren naar Gods ontwerp. Leeuwestein schrijft maandelijkse een column op revive.nl waarin hij gedachten en lessen deelt over zaken die hij al pionierend en verwonderd tegenkomt in de Bijbel en christelijk Nederland en Europa.

Europa heeft geestelijke leiders nodig die samenwerken vanuit kracht en karakter. Je kunt de ANBI stichting Nations Ablaze Nederland steunen via www.nationsablaze.nl